Nafukovací dráha

Nafukovací překážková dráha je co do velikosti naší největší dětskou atrakcí.

Rozměry nafukovací dráhy jsou 12 x 4 x 3,9 m.

Je zpracována ve vysoké kvalitě, vyrobená z kvalitního DIN certifikovaného materiálu 0,55 mm tarpaulin (D-tex),  s vysokou nátrhovou pevností 2100N/5 cm a hustotou 610g / m2.

V nafukovací atrakci se nachází nafukovací skluzavka, nafukovací prolézačky, překážková dráha a zároveň je centrum jedno velké maxi skákadlo.

Upozornění:

  • vstup na atrakci je dovolený pouze dětem starším 3 let
  • rodič a nebo jiná zodpovědná osoba je povinna poučit děti a usměrňovat jejich chování tak, aby nevznikla žádná škoda na atrakci neb zdraví jiné osoby
  • vstup na atrakci jen v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby
  • na atrakci je dovolen vstup pouze bez obuvi
  • na atrakci je je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, hlavně: žádné ostré předměty nebo části oblečení (např. klíče, hračky, sluneční brýle, kšiltovky, prsteny, atd.). Je třeba omezit na minimum předměty, které by mohli ublížit sobě nebo kterými by si mohli osoby ublížit navzájem při používání zábavné atrakce.
  • na atrakci se není dovoleno šplhat po stěnách a nebo se věsit na jiné části
  • na atrakci se nesmí děti honit, bít, strkat 
  • je třeba zabezpečit, aby se větší děti chovali ohleduplně, aby nedošlo ke zranění menších dětí a mohli si tak nerušeně hrát